Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Gazette Notifications 1 to 20 of about 168


Sl No. Gazette Notifications No. Date Abstract
1 Vol V No 64517/03/2016The Kerala Town and Country Planning Act 2016(Act 9 of 2016)
2 Vol V No 57904/03/2016The Kerala Local Authorities Entertainments Tax (Amendment) Rules.
3 Vol V No 57804/03/2016To implement e-ticket in cinema theatres
4 Vol IV No.238720/10/2015തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2015 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് - ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ , ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്‌ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഭരണനിര്‍വ്വഹണ കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ്.
5 Vol IV No.237517/10/2015തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2015 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് - മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ ഭരണനിര്‍വ്വഹണ കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ്.
6 Vol IV No.223603/10/20152015 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഭേദഗതി) 18 -ാം നമ്പര്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ്
7 Vol IV No 214323/09/2015ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ടതായ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും, സ്ത്രീകള്‍ക്കും, പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്കും, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കും, പട്ടികജാതികളിലും പട്ടികവര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലും പെടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും സംവരണം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച്.
8 Vol IV No 208215/09/2015ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലേയും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേയും, നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ടതായ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും, സ്ത്രീകള്‍ക്കും, പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്കും, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കും, പട്ടികജാതികളിലും പട്ടികവര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലും പെടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും സംവരണം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച്.
9 Vol IV No 181203/08/2015 2015 നവംബര്‍ 1ന് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരത്തക്കവണ്ണം പു ന:ക്രമീകരിച്ച ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകള്‍, പുന:ക്രമീകരിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍,പേര്,ആസ്ഥാനം
10 Vol IV No: 176325/07/20152015 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍) രണ്ടാം ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങള്‍
11 Vol IV No 158330/06/2015Town and Country Planning Department – List for the appointment to the cadre of Town Planner – Extra Ordinary Gazette.
12 Vol IV No: 1568 Dated 29/06/201529/06/2015ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പുന:ക്രമീകരണം
13 Vol IV No131101/06/2015 മുനിസിപ്പല്‍ കൌണ്‍സിലുകളില്‍ നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും, സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
14 Vol IV No: 127326/05/2015കൊണ്ടോട്ടി,ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം
15 Vol IV No: 127226/05/2015കൊണ്ടോട്ടി,ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം
16 Vol IV No: 127126/05/2015New Municipalities Kondotty and Faroke related Notification
17 Vol IV No.116014/05/2015Select list for the appointment to the Cadre of Deputy Town Planner.
18 Vol.IV No.115914/05/2015Select list for the appointment to the Cadre of Senior Town Planner.
19 Vol IV No 113511/05/2015Gazette Vol IV NO 1135 : മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും,സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
20 Vol IV No109505/05/2015Gazette Vol IV No 1095,കൊണ്ടോട്ടി, നെടിയിരിപ്പ്, ഫറോക്ക് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി രൂപീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരട് വിജ്ഞാപനം
123456789Next Page
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala