Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Gazette Notifications 1 to 20 of about 156


Sl No. Gazette Notifications No. Date Abstract
1 Vol IV No: 1568 Dated 29/06/201529/06/2015ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത് - പുന:സംഘടന
2 Vol IV No131101/06/2015 മുനിസിപ്പല്‍ കൌണ്‍സിലുകളില്‍ നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും, സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
3 Vol IV No: 127326/05/2015കൊണ്ടോട്ടി,ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം
4 Vol IV No: 127226/05/2015കൊണ്ടോട്ടി,ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം
5 Vol IV No: 127126/05/2015New Municipalities Kondotty and Faroke related Notification
6 Vol IV No.116014/05/2015Select list for the appointment to the Cadre of Deputy Town Planner.
7 Vol.IV No.115914/05/2015Select list for the appointment to the Cadre of Senior Town Planner.
8 Vol IV No 113511/05/2015Gazette Vol IV NO 1135 : മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും,സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
9 Vol IV No109505/05/2015Gazette Vol IV No 1095,കൊണ്ടോട്ടി, നെടിയിരിപ്പ്, ഫറോക്ക് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി രൂപീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരട് വിജ്ഞാപനം
10 Vol IV No 1053 30/04/2015ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേയും ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകളിലേയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേയും നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും,സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്.
11 Vol IV No 106230/04/2015Gazette Vol IV No 1062,Constitution of New Municipalities converting GP area as urban area
12 Vol IV No 105830/04/2015Gazette Vol IV No 1058,Constitution of Kazhakuttam, Elathur, Cheruvannur-Nallalam & Beypore Municipalities
13 Vol IV No 106130/04/2015Gazette Vol IV No 1061 Constitution of New Municipalities
14 Vol IV No 105430/04/2015Gazette Vol IV No 1054,Amendment to the notification specifying urban areas under Art.243Q
15 Vol IV No 105630/04/2015Gazette Vol IV No 1056,Merger of parts of Padne Grama Panchayat to Neeleswaram Municipality
16 Vol IV No 105730/04/2015Gazette Vol IV No 1057 ,Constitution of Anthur Municipality
17 Vol IV No 106030/04/2015Gazette Vol IV No 1060 ,Amendment to the notification specifying urban areas under Art.243Q
18 Vol IV No 105930/04/2015Gazette Vol IV No 1059 ,Constitution of Kannur Municipal Corporation
19 Vol IV No 105530/04/2015Gazette Vol IV No 1055 ,Merger of Thrikkadavur Grama Panchayat to Kollam Municipal Corporation
20 Vol IV No: 91325/04/2015വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങള്‍ മറ്റു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കൂട്ടി ചേര്‍ക്കുന്നതിന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു
12345678Next Page
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala