Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Gazette Notifications 61 to 80 of about 176


Sl No. Gazette Notifications No. Date Abstract
61 Vol-II/No206417/07/2013Departmental Promotion committee (H) – Meeting for the Town & Country Planning Department held on 05.07.2013.
62 Vol-II/No198208/07/2013Kerala Municipality Building rule(Amendment)2013
63 Vol.II_No1388/LSGD18/05/2013Kochi Metro Rail Project and Mono Rail project at TVM and Kozhikkode-reg...
64 Vol.2/No.134514/05/2013മലയാളം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം
65 Vol II No 117026/04/2013The Kerala Panchayat Raj (Amendment) Act,2013
66 Vol.2/No: 89727/03/20132011-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങളും അതിന് അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ഫാറങ്ങളും ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം
67 Vol-II/No81820/03/20132013 – ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പൊതുജനാരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി) ചട്ടങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്.
68 Vol.2/No.76815/03/20132011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങളും അതിന് അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ഫാറങ്ങളും ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം
69 VoII_No32505/02/2013Kerala Municipality Building (Amendment) Rules, 2013
70 Vol.2/No.32505/02/2013Kerala Municipality Building (Amendment) Rules, 2013
71G.O.(MS) 46/2013/LSGD01/02/2013Kerala Municipality Building (Amendment) Rules, 2013
72 Vol.2/No.13516/01/2013Kerala Local Authorities Entertainment Tax - reg.
73G.O.(P) Vlo.1/No. 101327/10/2012Kerala State Right to Service Act, 2012 (18 of 2012) - Section 11, S.R.O. No. 751/2012
74 വാല്യം57/നമ്പര്‍ 187419/09/2012കേരള വിവാഹങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യല്‍ (പൊതു) ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങള്‍
75 Vol.56/No.192513/10/2011Public Holidays to the Public Officers under the Government of Kerala during the Calendar year 2012
76സ.ഉ(എം.എസ്) 83/11/എല്‍.എസ്.ജി.ഡി28/03/2011കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്( അക്കൌണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള്‍-2011
77G.O.(MS) 83/11/LSGD28/03/2011Kerala Panchayat Raj (Accounts) Rules,2011
78G.O.(MS) 64/2011/LSGD26/02/2011Kerala Panchayat Building Rules-2011, The Government have categorized the village Panchayats into Category-I Village Panchayat and Category-II Village Panchayat.
79 Vol56/No35916/02/2011Special rules for the posts in Kerala State Rural Development Service
80 GO.No: 18/2011/തസ്വഭവ14/01/2011ശുചിത്വ പരിപാലനം, ജലവിതരണം, തെരുവു വിളക്കുകളും ഡ്രെയിനേജും എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ സേവനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കായി കൌണ്‍സില്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ സേവന ഉപനികുതി ചുമത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം.
Previous Page123456789Next Page
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala