Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Government Orders 61 to 80 of about 4641


Sl No. Government Orders No. Date Abstract
61G.O.(MS) 01/2015/LSGD01/01/2015Kozhikode Corporation-KSRTC Bus Terminal cum Shopping Complex-Regularisation under 3C of KMBR sanction accorded
62G.O.(Rt) 03/2015/LSGD01/01/2015Town & Country Planning Department - 63rd National Town & Country Planners congress of Institute of Town Planners , India at Chennai – Deputation of officers Sanctioned
63സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3521/2014/തസ്വഭവ31/12/2014ആശ്രയ പദധ്തി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകം വാഴപ്പള്ളി,ചെമ്പ് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെയും വൈക്കം നഗരസഭയുടെയും രണ്ടാം ഘട്ട ആശ്രയ പദധ്തിക്ക്‌ അനുമതി നല്‍കി
64സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3516/2014/തസ്വഭവ31/12/2014ആശ്രയ പദധ്തി പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ ആലത്തൂര്‍,വെള്ളിനേഴി,നല്ലെപ്പിള്ളി,പട്ടാഞ്ചേരി എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട ആശ്രയ പദധ്തിക്ക്‌ അനുമതി നല്‍കി
65സ.ഉ(എം.എസ്) 235/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി - പാലക്കാട്‌ നഗര സഭ -ശ്രീമതി മല്ലിക സിക്ക്‌ മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ സാനിട്ടേഷന്‍ വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
66സ.ഉ(എം.എസ്) 236/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി - കോഴിക്കോട് നഗരസഭ- ശ്രീമതി ബിന്ദു കെ ക്ക്‌ മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ കണ്ടിന്‍ജന്റ് വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
67സ.ഉ(എം.എസ്) 239/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി - ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി-ശ്രീമതി കെ ജ്യോതിക്ക്‌ മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ സാനിട്ടേഷന്‍ വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
68സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3493/2014/തസ്വഭവ31/12/2014ബഹു കേരള ഹൈക്കൊടതിയുടെ 10.10.2014 ലെ WP(C) NO 26321/14 ന്‍റെ വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ്
69സ.ഉ(എം.എസ്) 242/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി - തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ-ശ്രീ എം രാജേഷിന് മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ കണ്ടിന്‍ജന്റ് വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
70സ.ഉ(എം.എസ്) 241/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി - കാഞ്ഞങ്ങാട്‌ നഗരസഭ-കെ രാജമ്മക്ക് മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ കണ്ടിന്‍ജന്റ് വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
71സ.ഉ(എം.എസ്) 234/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി -കൊച്ചി നഗരസഭ- ശ്രീ കെ എസ്‌ ഷാജിക്ക് മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ സാനിട്ടേഷന്‍ വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
72സ.ഉ(എം.എസ്) 240/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി - ശ്രീ എസ്‌ കുമാറിന് മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ കണ്ടിന്‍ജന്റ് വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
73സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3488/2014/തസ്വഭവ 31/12/2014 ആറ്റിങ്ങല്‍ നിയോജക മണ്ഡലം - അസംബ്ലി മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള രണ്ട്‌ റോഡ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി.
74സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3519/2014/തസ്വഭവ 31/12/2014ആശ്രയ പദ്ധതി - ഇടുക്കി ജില്ല- കുമാരമംഗലം , കാമാക്ഷി, പീരുമേട് - എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിക്ക് അനുമതി.
75സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3517/2014/തസ്വഭവ 31/12/2014ആശ്രയ പദ്ധതി - ഇടുക്കി ജില്ല- വണ്ണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പ്രത്യേക ആശ്രയ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി.
76സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3518/2014/തസ്വഭവ31/12/2014ആശ്രയ പദ്ധതി - ഇടുക്കി ജില്ല- രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിക്ക് അനുമതി
77സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3505/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സി ജെപൗലോസ്‌ -ടൌണ്‍ പ്ലാനർ നിയമനത്തിനായി കാത്തിരുന്ന കാലയളവ്‌ ക്രമ വല്ക്കരിച്ച് ഉത്തരവ്
78സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3510/2014/തസ്വഭവ31/12/2014ഗുണഭോക്തൃ സമിതി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജെക്ദുകൾ -ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുമായി കരാർ ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നതിനു നിർദേശം
79G.O.(Rt) 3506/2014/LSGD31/12/2014Urban Affairs-OA 1372/2013 filed before the Hon'ble Kerala Administrative tribunal by Smt Meera Vikraman-Interim Order dated 09.07.2014 Complied with
80G.O.(Rt) 3504/2014/LSGD31/12/2014Town and Country Planning-Charge allowance to Smt M.V. Shary,Deputy Town Planner Granted
Previous Page12345678910Next PageNext 20 Pages
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala