Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Government Orders 401 to 420 of about 4977


Sl No. Government Orders No. Date Abstract
401സ.ഉ(എം.എസ്) 239/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി - ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി-ശ്രീമതി കെ ജ്യോതിക്ക്‌ മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ സാനിട്ടേഷന്‍ വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
402സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3493/2014/തസ്വഭവ31/12/2014ബഹു കേരള ഹൈക്കൊടതിയുടെ 10.10.2014 ലെ WP(C) NO 26321/14 ന്‍റെ വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ്
403സ.ഉ(എം.എസ്) 242/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി - തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ-ശ്രീ എം രാജേഷിന് മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ കണ്ടിന്‍ജന്റ് വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
404സ.ഉ(എം.എസ്) 241/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി - കാഞ്ഞങ്ങാട്‌ നഗരസഭ-കെ രാജമ്മക്ക് മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ കണ്ടിന്‍ജന്റ് വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
405സ.ഉ(എം.എസ്) 234/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി -കൊച്ചി നഗരസഭ- ശ്രീ കെ എസ്‌ ഷാജിക്ക് മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ സാനിട്ടേഷന്‍ വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
406സ.ഉ(എം.എസ്) 240/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദധ്തി - ശ്രീ എസ്‌ കുമാറിന് മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ കണ്ടിന്‍ജന്റ് വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി
407സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3488/2014/തസ്വഭവ 31/12/2014 ആറ്റിങ്ങല്‍ നിയോജക മണ്ഡലം - അസംബ്ലി മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള രണ്ട്‌ റോഡ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി.
408സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3519/2014/തസ്വഭവ 31/12/2014ആശ്രയ പദ്ധതി - ഇടുക്കി ജില്ല- കുമാരമംഗലം , കാമാക്ഷി, പീരുമേട് - എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിക്ക് അനുമതി.
409സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3517/2014/തസ്വഭവ 31/12/2014ആശ്രയ പദ്ധതി - ഇടുക്കി ജില്ല- വണ്ണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പ്രത്യേക ആശ്രയ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി.
410സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3518/2014/തസ്വഭവ31/12/2014ആശ്രയ പദ്ധതി - ഇടുക്കി ജില്ല- രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിക്ക് അനുമതി
411സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3505/2014/തസ്വഭവ31/12/2014സി ജെപൗലോസ്‌ -ടൌണ്‍ പ്ലാനർ നിയമനത്തിനായി കാത്തിരുന്ന കാലയളവ്‌ ക്രമ വല്ക്കരിച്ച് ഉത്തരവ്
412സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3510/2014/തസ്വഭവ31/12/2014ഗുണഭോക്തൃ സമിതി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജെക്ദുകൾ -ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുമായി കരാർ ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നതിനു നിർദേശം
413G.O.(Rt) 3506/2014/LSGD31/12/2014Urban Affairs-OA 1372/2013 filed before the Hon'ble Kerala Administrative tribunal by Smt Meera Vikraman-Interim Order dated 09.07.2014 Complied with
414G.O.(Rt) 3504/2014/LSGD31/12/2014Town and Country Planning-Charge allowance to Smt M.V. Shary,Deputy Town Planner Granted
415G.O.(Rt) 3501/2014/LSGD31/12/2014Local Self Government Department - Budget Estimates 2014-15 - Funds for Maintanance Expenditure (Road Assets and Non Road Assets)- Transfer credited from consolidated fund to Public Account - Release of 10th instalment for January 2015 - Orders Issued 
416G.O.(Rt) 3500/2014/LSGD31/12/2014Local Self Government Department- Budjet Estimates 2014-15 - Funds for Traditional Functions (General Purpose Fund)- Transfer credited from Consolidated Fund to Public Account -Release of 10th instalment for January 2015 -Orders issued
417സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3515/2014/തസ്വഭവ 31/12/2014ആശ്രയ പദ്ധതി - തിരുവനന്തപുരം - ചെറുന്നിയൂര്‍ - രണ്ടാം ഘട്ട ആശ്രയ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി.
418G.O.(Rt) 3490/2014/LSGD31/12/2014Setting the loan liabilities to HUDCO-Loan availed by Neyyattinkara Municipality from KURDFC
419G.O.(Rt) 3499/2014/LSGD31/12/2014Establishment – Town & Country Planning Department-Chief Town Planner(Vig)-Additional charge
420G.O.(Rt) 3487/2014/LSGD30/12/2014LAC-ADS -Chathanoor Constituency- Proposal for two road works-Administrative Sanction accorded
Previous 20 PagesPrevious Page21222324252627282930Next PageNext 20 Pages
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala